Organizacja pracy przychodni podczas pandemii

Drodzy Pacjenci,

przypominamy o zasadach obowiązujących w przychodni podczas pandemii:

Obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób towarzyszących na terenie poradni.

W przypadku wizyty dziecka lub osoby niesamodzielnej może mu towarzyszyć 1 osoba.

Pacjent zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z poradni.

Podczas pobytu w poradni Pacjent zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust za pomocą maski ochronnej lub przyłbicy.

Przed konsultacją, badaniem USG należy wypełnić Ankietę Epidemiologiczną, jest ona warunkiem realizacji wizyty. Na czas pandemii zawieszono przyjmowanie osób niepełnoletnich.

Istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem specjalistą dla obecnych Pacjentów Gabinetu ISPL Katarzyna Rybaczek
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 515 472 474

W ramach Telekonsultacji uzyskasz:

  • poradę medyczną
  • diagnozę i zalecenia
  • e-recepty w postaci elektronicznej (do decyzji lekarza)
  • e-skierowanie
  • zwolnienie lekarskie (e-ZLA) (do decyzji lekarza)
  • skierowanie na badania realizowane (do decyzji lekarza)